Головне управління праці та соціального захисту населення (Полтава)

Надіслав: admin , дата: пт, 08.18.2017 - 18:00

забезпечення в області реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення, в тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

формування і забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів, пов'язаних з охороною праці, передбачених у програмах соціально-економічного і культурного розвитку області;

сприяння ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній та вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;

організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад;

вдосконалення форм соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

Соціальні послуги, які надає Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

1. Призначення та виплата державних соціальних допомог.

2. Надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

3. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій.

4. Надання пільг населенню.

5. Надання статусу окремим категоріям громадян.

6. Забезпечення пільгових категорій населення спецавтотранспортом.

7. Надання путівок на оздоровлення громадянам, які мають на це право.

8. Забезпечення інвалідів візками та іншими засобами пересування та реабілітації.

9. Забезпечення інвалідів та інших категорій протезно-ортопедичними виробами.

10. Забезпечення інвалідів зору та слуху спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

11. Компенсація інвалідам грошових виплат на бензин, ремонт, технічне і транспортне обслуговування автомобілів.

12. Видача посвідчень окремим категоріям населення.

13. Влаштування до будинків-інтернатів та стаціонарних відділень при територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

14. Надання висновків суб’єктам підприємницької діяльності щодо якості проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці.

15. Надання інвалідам послуги автотранспортом (соціальне таксі).

Категорія
державна установа
Підкатегорія
соціальний захист
Приймальна +38 (0532) 681232
Адреса з описом
місто Полтава, вулиця Ціолковського, 47